Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Phước

Phước
 Ngọc dũa bền tâm chốn học đường
Bảo ban tận tụy bút phê son
Hữu thời quý mến đàn trò nhỏ
Duyên thắm sân trường níu gót chân
Kế tục dày thêm trang giáo án
Thừa ơn từ phụ ấm chiều đông
Giáo dục thủy chung nghề đã chọn
Nghiệp gia vinh hiển trọn hồng ân
Thân Bảo 2008
( Tặng Ngọc Bảo và gia đình nhằm vinh danh sự nghiệp của em) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét