Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Khổng Tử và quan niệm về Nhân Nghĩa

Tượng Khổng Tử

Đạo đức và tư tưởng của Khổng Phu Tử
Đức Khổng Tử rất chú trọng nhân và lễ; hai nhân tố trên là hạch tâm của tư tưởng Khổng học, một hôm một vị môn sinh tên là Phiền Trì tham vấn.

Phiền Trì hỏi: thưa thầy, thế nào là nhân?
Khổng tử đáp: thương người; nghĩa là con người cần phải học để biết thế nào là dụng tâm đi thương người, thương đây bao gồm Trung và Thứ.
Phiền Trì hỏi: sao gọi là Trung?
Khổng Tử đáp: kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt, nhi đạt nhân ( Tạm dịch là mình muốn thành lập việc gì thì cố gắng tạo duyên cho người nên sự, mình muốn thành tựu việc, vì tình thương người, không lợi riêng mình mà giúp ích cho người được toại nguyện, đó gọi là Trung, là đạo lý căn bản làm người vậy.
Phiền Trì hỏi: Còn thứ là sao?
Khổng Tử đáp: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.(tạm dịch là những gì mình không muốn, thì đừng ban cho người khác).
Ngài lại tiếp “Nhân giả” là đạo lý làm người, người có lòng từ, biết thương người, trước là phải hiếu thuận ông bà cha mẹ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét