Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Sự cô đọng hữu ích cần cho cuộc sống

Để cuộc sống ngày càng thú vị

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được :
+ Thời gian + Lời nói + Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thưc.

Ba thứ có giá trị nhất trong đời
+ Tình yêu + Lòng tự tin + Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được
+ Giấc mơ + Tài sản + Thành công .

Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng + Chân thành + Thành đạt .

Ba điều trong đời làm hỏng một con người :
+ Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét