Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Ảnh đẹp với các kỷ lục Thế Giới

Hồ bơi có mái che lớn nhất thế giới

1- Cây Cầu Rộng Nhất Thế Giới - WORLD'S WIDEST BRIDGE IN SYDNEY, A USTR A LI A

2- Cây Cầu Dài Nhất Thế Giới ở Trung Qu ốc - WORLD'S LONGEST BRIDGE IN CHIN A

Donghai Bridge , China - Length: 32.5 kilometers

3- Tàu Thủy Chở Khách Lớn Nhất Thế Giới - WORLD'S BIGGEST P A SSENGER SHIP

4- Máy Bay Chở Khách Lớn Nhất Thế Giới - WORLD'S BIGGEST PL A NE - A IRBUS

Airbus A 380 - 555 Passengers

5- Xe Buýt Lớn Nhất Thế Giới - WORLD'S BIGGEST BUS

Neoplan Jumbo - cruiser - 2 in 1 bus, double deck bus, 170 passenger capacity

6- Điểm Giao Lộ Phức Tạp Nhất Thế Giới ở Texas - WORLD'S MOST COMPLEX INTER-CH A NGE in TEX A S

Interstate 10 Highways Interchange in Houston , Texas

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét