Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Những điều cần biết về cái nhất trên thế giới


Sòng bạc lớn nhất thế giới
1- Ngôi Chùa Lớn Nhất Thế Giới - The Largest Buddhist Temple in the World

Đó là chùa Borobudur ở Indonesia.

2- Nhà Thờ Lớn Nhất Thế Giới - The Largest Catholic Church in the World

Đó là nhà thờ St. Peter’s Basilica, ở Vatican City, Rome.
3- Tòa Nhà Cao Nh ất Thế Giới ở Dubai

- WORLD'S T A LLEST BUILDING IN DUB A I

Burj Dubai 900 meters 2952 feet .559 MILES high. Completed 2009

4- Cung Điện Lớn Nhất Thế Giới ở Rumani

- WORLD'S L A RGEST P A L A CE IN ROM A NI A

Palace of the Parliament in Bucharest , Romania . It has more than 500 bedrooms, 55 kitchens,120 sitting rooms

5- Sân Vận Động Lớn Nhất Thế Giới ở Brazil - WORLD'S BIGGEST ST A DIUM IN BR A ZIL


M A R A C A N A ST A DIUM in RIO DE J A NEIRO, BR A ZIL - C A P A CITY: 199 ,000

6- Khách Sạn Lớn Nhất Thế Giới ở Las Vegas - WORLD'S L A RGEST HOTEL in L A S VEG A S


MGM Grand Hotel in Las Vegas - 6, 276 rooms

7- Sòng Bạc Lớn Nhất Thế Giới - WORLD'S L A RGEST C A SINO

Đó là sòng bạc THE VENETI A N M A C A O ở Macao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét